Публичен регистър на разрешенията за строеж актуален към 30.09.2017г.

Документ