Публичен регистър на разрешенията за строеж актуален към 20.07.2017г.

Документ