Публичен регистър на разрешенията за строеж актуален към 20.05.2017г.

Документ