Публичен регистър на разрешенията за строеж актуален към 20.03.2017г.

Документ