Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи на територията на Община Девня актуален към 31.12.2017г.

Документ