Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи на територията на Община Девня актуален към 30.09.2017г.

Документ