Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи на територията на Община Девня актуален към 20.04.2017г.

Документ