Публичен регистър на актовете за одобряване на ПУП актуален към 20.07.2017г.

Документ