Банкови сметки

Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси към Община Девня:

Банка: ,,ЦКБ" АД - клон Варна
BIC:CECBBGSF

IBAN: BG69CECB979084G0064400

Документ