Обява за набиране на кандидати за обучение в курс за начална военна подготовка

Документи: